Laatst gewijzigd op 27/09/2022

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring omschrijft de taken en verantwoordelijkheden van Cebir nv, met maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 320 en met ondernemingsnummer 0431.479.754 (hierna “Cebir”). De privacyverklaring betreft de persoonsgegevens die via de Cebir-applicaties worden verzameld en door Cebir, als verwerker dan wel als verantwoordelijke voor de verwerking, worden verwerkt in opdracht van bedrijven die psychologische tests voor selectie, coaching, of andere doeleinden, willen afnemen (hierna “Klant”). De persoon die de test aflegt noemen we hierna “Kandidaat”.

1. De verzamelde persoonsgegevens

Wanneer u één van de Cebir-applicaties gebruikt, worden de ingevulde persoonsgegevens* aan Cebir verstrekt, alsook uw antwoorden op de door u afgelegde psychotechnische tests. Cebir verzamelt uitsluitend de gegevens die door Klant en/of Kandidaat werden ingevuld in de Cebir applicatie. Er worden verder geen andere gegevens automatisch verzameld. De verzamelde gegevens worden automatisch verwerkt in de vorm van ruwe scores, genormeerde scores, en tekstuele rapporten die interpretatie van de scores vereenvoudigen.

2. De doeleinden van de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens

Cebir verzamelt en verwerkt, als verwerker dan wel als verantwoordelijke voor de verwerking, bovenvermelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. De Klant informeren over de psychotechnische eigenschappen van de Kandidaat, door de antwoorden van de Kandidaat op de tests op geautomatiseerde wijze te verwerken tot rapporten en interpreteerbare en vergelijkbare resultaten. Cebir biedt haar Klant daarnaast op verzoek ook support bij het interpreteren van individuele rapporten, of bij het automatisch verwerken van groepsresultaten;
 2. Het verbeteren en vernieuwen van de producten van Cebir nv aan de hand van statistiekverwerking op de geanonimiseerde verzamelde persoonsgegevens;
 3. Het leveren van technische support op de accounts van de Klant;
 4. De Klant informeren over nieuwe ontwikkelingen en producten van Cebir.

3. Delen van de verzamelde persoonsgegevens en informatie

De Cebir-webapplicatie wordt gehost door de onderneming Sentia nv, gelegen te Denen 157, 9080 Lochristi, België, met ondernemingsnummer 0475.231.011 (hierna: “Sentia”), die op haar beurt optreedt als verwerker van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven of verkocht aan derden. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met personen in andere landen.

Om chatsupport aan te bieden aan haar klanten maakt Cebir gebruik van Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland. Aan de start van elke chatsessie worden enkele persoonsgegevens verzameld:

 • De datum en het uur van de chat
 • Het type en versie van uw browser
 • Uw IP-adres
 • Het besturingssysteem waarvan u gebruik maakt
 • Url van uw vorige bezochte website
 • De hoeveelheid data die u reeds heeft verzonden.
 • Uw voor en achternaam
 • Uw e-mailadres
Afhankelijk van het verloop van het chatgesprek, kan het zijn dat u zelf meer persoonlijke data invoert tijdens het gesprek, bijvoorbeeld als u uw telefoonnummer geeft zodat we u kunnen opbellen. Het volledige privacyreglement van Userlike kunt u hier raadplegen.

4. Veiligheid van de persoonsgegevens

Sentia en Cebir beschikken over geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

Sentia en Cebir nemen de nodige interne en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens toegankelijk gemaakt worden voor en verwerkt worden door onbevoegden en handhaaft fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om persoonsgegevens veilig te stellen. Sentia en Cebir gebruiken, wanneer zij dit nodig achten, veiligheidsmaatregelen die consistent zijn met de industrie-standaarden, zoals identificatie- en paswoordvereisten.

Moest er zich toch een gegevenslek voordoen, zal Cebir al het nodige doen om de gevolgen van het lek in te perken en de juiste instanties hiervan op de hoogte brengen. Bedenk wel dat u medeverantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van anderen die eventueel opgenomen zijn in uw account. Uw paswoord beschermt uw gebruikersaccount. U dient dus een uniek en sterk paswoord te gebruiken, de toegang tot uw mobiel toestel te beperken en uit te loggen na gebruik van de Cebir-applicaties.

5. Cookies & lokale opslag

Een cookie is een klein bestand met informatie dat opgeslagen kan worden op uw computer wanneer u een website bezoekt. Cebir gebruikt enkel technische cookies, om de taalkeuze en de testsessie te bewaren. Dit zijn meer specifiek de volgende gegevens:

 • cebirLanguage: taalkeuze;
 • cebir_session: id van de sessie;
 • clientInitials, sso_session, protectedLoginTill: onderdeel van de sessie;
 • XSRF-TOKEN: een gecodeerde versie van het csrf-token voor Angular;
 • csrf_token: een niet-gecodeerde versie van het csrf-token;
 • last_contact: de Unix timestamp van het laatste contact met de server;
 • cebirTestingLog: buffer voor client errors tijdens testing;
 • uslk_e, uslk_s, uslk_in_service_time: gebruikt voor live-chat support.

6. Wijzigingen van dit Privacy Reglement en nieuwe doeleinden

Dit reglement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om veranderingen weer te geven wat betreft de praktijken van Cebir met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Cebir zal elke significante wijziging van het reglement melden door middel van het posten van een mededeling in de webapplicatie en zal bovenaan in het reglement de datum aangeven wanneer deze voor het laatst werd gewijzigd. U zal gebonden zijn door de wijzigingen aan het reglement wanneer u de webapplicatie gebruikt van zodra zulke veranderingen gemeld werden op de wijze beschreven in deze sectie.

Cebir mag uw persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die initieel niet werden omschreven in dit reglement, maar Cebir zal u informeren over zulke nieuwe doeleinden in overeenstemming met deze sectie en, indien wettelijk vereist, zal zij u de mogelijkheid bieden uw toestemming te verlenen voor zulke nieuwe doeleinden.

7. Uw rechten

U heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die over u werden verzameld en verwerkt door Cebir, als verantwoordelijke voor de verwerking, en u heeft het recht onjuiste gegevens te laten verbeteren, alsook u te allen tijde en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotiedoeleinden. U kan uw rechten uitoefenen door de procedures te volgen zoals beschreven onder sectie 8 hieronder. U dient daarbij een bewijs van uw identiteit te voegen, alsook een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de persoonsgegevens waartoe u toegang wenst.

8. Helpdesk

Voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. dit reglement, of indien u uw recht op toegang, verbetering of recht op verzet tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor promotiedoeleinden wenst uit te oefenen, kunt u de Cebir-helpdesk contacteren: